Klawisze dostępności
BIP

_Gq-wxYoQG1CI1KRZuMZxVTM4jKDIVKIxtuxaBNdsQdU9UOmVHO4MVcgcjonXM5ld8ryNwZcZxXVELodBiQh2A

RMqN6f-IHjwFfM45NOBZTZS95w1tRj370oiYGj6JEEdU9UOmVHO4MVcgcjonXM5ld8ryNwZcZxXVELodBiQh2A

JAxv9NHRVtCZ16uKgC55r4b7CKSGgOOJDHkBZTe-gCtU9UOmVHO4MVcgcjonXM5ld8ryNwZcZxXVELodBiQh2A

ZeOmeljY3s4DIf53be9S9Nx48BpDOKjxPqpDvauff49U9UOmVHO4MVcgcjonXM5ld8ryNwZcZxXVELodBiQh2A

ZgbYAQHt963GSfJPoomI-D6AUC8u7i8nNDUQpUP_2XBU9UOmVHO4MVcgcjonXM5ld8ryNwZcZxXVELodBiQh2A

Statut PUP Jasło

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle

 

 • 1

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle jest jednostką organizacyjną Powiatu Jasielskiego, działającą na zasadach jednostki budżetowej.

 • 2

Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle mieści się w Jaśle przy ul. Rynek 18.

 • 3

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle realizuje zadania Powiatu z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, a w szczególności:

 1. Pozyskiwania i gospodarowania środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 2. Udzielania pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
 3. Rejestrowania bezrobotnych i poszukujących pracy,
 4. Inicjowania i wdrażania instrumentów rynku pracy,
 5. Inicjowania, organizowania i finansowania usług i instrumentów rynku pracy
 6. Inicjowania, organizowania i finansowania projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
 7. Współpracy z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów,
 8. Przyznawania i wypłacania zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
 • 4

Nadzór nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy sprawuje Zarząd Powiatu w Jaśle.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Statut PUP Jasło.pdf Statut PUP Jasło.pdf 22-06-13 12:25 553.83KB pobierz plik: Statut PUP Jasło.pdf

Redakcja strony: Statut PUP Jasło Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin:

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl