Klawisze dostępności
BIP

8G2LA5yjgaRxS2i9yIDv7cP29U8suuZcZLl7DW7U5vkLdzw6nz-duJ33hQMAVK0-oGbB1k45jMrHMpTXrhr0vA

E5YKbi4Vi_P5sL3izpoMaZvG76jl5WyxoToX_nK8S7ELdzw6nz-duJ33hQMAVK0-oGbB1k45jMrHMpTXrhr0vA

Pq-76vsuGIxDp32J8SIgU6EyGrjsbcbkgDPLSYSyBRoLdzw6nz-duJ33hQMAVK0-oGbB1k45jMrHMpTXrhr0vA

xmOTv40SZ6fBa7zj3qw9UjXGKmXyAiU6AdfPvJs3vMQLdzw6nz-duJ33hQMAVK0-oGbB1k45jMrHMpTXrhr0vA

t108Oh7ri6u_lcrlCecOOg85Ww_K6yric1e-AgqjSNgLdzw6nz-duJ33hQMAVK0-oGbB1k45jMrHMpTXrhr0vA

Strona główna / / Menu Przedmiotowe / Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa osoby przybranej lub tłumacza języka migowego.

Świadczenie to jest BEZPŁATNE i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informacja dla osoby uprawnionej

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w PUP Jasło z pomocą tłumaczem języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Część pracowników PUP Jasło została przeszkolona na poziomie elementarnym ze znajomości polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM).

KROK 1. Wybierz preferowany przez siebie sposób komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza może wybrać jedną z form kontaktu:

  • e-mail pod adres : ....................
  • fax pod numer: ......................
  • telefon pod numer:.......................

i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
  • propozycję terminu;
  • krótkie określenie sprawy;
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

W zgłoszeniu zaznacz koniecznie czy komunikujesz się  w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

KROK 2 Po wyborze formy kontaktu wyślij zgłoszenie

Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy PUP Jasło będą rejestrowane i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila lub faksu.

Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem PUP Jasło, poinformuje w dniu rejestracji na adres mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.

KROK 3 Przyjdź w umówione miejsce o umówionej porze

PUP Jasło udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Redakcja strony: Tłumacz języka migowego Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin:

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl