Klawisze dostępności
BIP

I5JEYZer86qTAkKOfv_G5EHgQlyB6rTA6DZKQYRuV_H5g-thH_f1RzCYe4tRUwxX9W0jfJ5TVVyTHY1D5QAlow

ANB2_Njo5FT3h6iesGjiev9vONbnEFC1N3OGlKEHPtb5g-thH_f1RzCYe4tRUwxX9W0jfJ5TVVyTHY1D5QAlow

RZSf8ChMdZ1VmKTtSKVMReigV8-V6x4fZ5vpW3k1nKH5g-thH_f1RzCYe4tRUwxX9W0jfJ5TVVyTHY1D5QAlow

j8Kzm2kDByDzIroM9HOh0cMnWoEKfntTQLu6nUfxIz_5g-thH_f1RzCYe4tRUwxX9W0jfJ5TVVyTHY1D5QAlow

ivvZC6VAMZehn_KyIE-IjGmmNQej30pvF4wMDE1QGvH5g-thH_f1RzCYe4tRUwxX9W0jfJ5TVVyTHY1D5QAlow

Kontrola Zarządcza

 Kontrolę zarządczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle stanowi ogól działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle jest:

  1. podejmowanie działań we wszystkich aspektach funkcjonowania Urzędu zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  2. skuteczne i efektywne działanie
  3. sporządzanie wiarygodnych sprawozdań
  4. ochrona zasobów
  5. przestrzeganie i promowanie zasad etycznego działania
  6. efektywny i skuteczny system przepływu informacji
  7. zarządzanie ryzykiem

Redakcja strony: Kontrola Zarządcza Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin:

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl