Klawisze dostępności
BIP

vadf7roTWr6odd1Gqms0WWN6XuK6o4ldTaEuNRrT7I4

gic6eG3plIIMvsYOlcPRPI-hOkSyajcwn1LK_FwHnGQ

QOj0JWaYcdXmld7MIK9_PuEqbwg6uuqcMXfv8oo3taI

Lv9Dtu92iyyoDei2mZiRc-czcjD4BU2flxDu5aFneTM

DCSbV1n9jKPRx1h0RPRKGjQuocgURjYVaxeI9sqMCSM

Struktura urzędu

Organizację i zasady funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle z dnia 1 luty 2020 roku .

W Powiatowym Urzędzie Pracy funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

Centrum Aktywizacji Zawodowej - CAZ, w skład którego wchodzą:

  • Referat Dotacji
  • Referat Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
  • Referat Szkoleń i Aktywizacji Zawodowej

Referat Finansowo-Księgowy

Referat Organizacyjno-Administracyjny i Kadr

Referat Rejestracji, Ewidencji i Informacji

Redakcja strony: Struktura urzędu Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin:

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl