• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Dane PUP Jasło/Skargi wnioski petycje

Skargi wnioski petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Tryb:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków w urzędzie – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle – należy do Sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania.

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowują Referaty organizacyjne, które je rozpoznawały, natomiast kserokopie dokumentów dotyczących tych skarg lub wniosków kompletuje Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
Pierwsza publikacja
Sebastian Rolek 2013-10-30 15:18
Aktualizacja publikacji
Paweł Szot 2023-01-12 08:44
Wytworzenie publikacji
Sebastian Rolek 2023-01-12 08:44
Zatwierdzenie
Sebastian Rolek 2023-01-12 08:44
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry