Biuletyn Informacji Publicznej PUP Jasło
http://bip.pup-jaslo.pl/pomoc_publiczna/index
Drukuj grafikę : tak / nie

Pomoc publiczna

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle prowadzi następujące formy pomocy publicznej:

- prace interwencyjne,

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

- refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu,

- dofinansowanie wynagrodzenia pracodawcy lub przedsiębiorcy za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,

- refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w przypadku zatrudnienia przez niego skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,

- premia po bonie stażowym,

- bon zatrudnieniowy,

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy.