Biuletyn Informacji Publicznej PUP Jasło
http://bip.pup-jaslo.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_biezace
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia bieżące

Znaleziono 4 zamówienia.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych. 2022-11-24 2022-12-05
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych. 2021-12-06 2021-12-14
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 2020-11-27 2020-12-15
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 2019-12-04 2019-12-12