Biuletyn Informacji Publicznej PUP Jasło
http://bip.pup-jaslo.pl/main/redakcja_bip
Drukuj grafikę : tak / nie

Redakcja BIP

Główny redaktor BIP:

Katarzyna Klimczak - Z-ca Dyrektora Urzędu 

tel. 13 443 54 63

fax. 13 446 34 92

e-mail. adres e-mail

Redaktorzy:

Kierownicy Referatów

Osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy