Biuletyn Informacji Publicznej PUP Jasło
http://bip.pup-jaslo.pl/inf_nieudostepnione/index
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacje nieudostępnione

Dostęp do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Informacja publiczna, która nie została udostepniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu (tablica ogłoszeń) oraz na wniosek zainteresowanego (wniosek można złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle).

Udostępnianie informacji na wniosek

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).  Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiąceod dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej następuje równiez poprzez wstęp na posiedzenia organów kolegialnych, pochodzacych z powszechnego wyboru.

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Wniosek o udostępnienie  informacji publicznej Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 16-03-22 12:45 148.89KB pobierz plik: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 16-03-22 12:46 97.43KB pobierz plik: Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej