Klawisze dostępności
BIP

QMnI5_W-7rMhoYqcgkabwX6htje3LzqW7kO1WvxtKLg

aK8-6h1Mi02tTuOkd1VWrq0jclFUGRunj2-KjtDyJBY

NSku13PVaZiTRtwa_rp5Z50nfo0kdqoQwlxKNNzlUz4

nA_QvKvJZ3kjcgxYYKxY9eOSFhj8u6n-UvcLcPVxp5c

Tb5oY37IIxAHcC8skfIJ3KleVUDai8QqK8k4UvTvlus

Majątek PUP

Według stanu na dzień .....

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle dysponuje następującym majątkiem:

  • budynek przy ul. Rynek 18 (I piętro), stanowiący własność Starostwa Powiatowego w Jaśle (umowa użyczenia),
  • 1 samochód osobowy,
  • wyposażenie biurowe i sprzęt komputerowy.
Grupa Wartość brutto
Grupa 011 - środki trwałe  2616682,98 zł
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu  593595,56 zł
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne  525634,10 zł
Razem  3735912,04

Redakcja strony: Majątek PUP Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin:

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl