Klawisze dostępności
BIP

HpDDo01yxNT4ssKO-F3OwqDL7y4FaJYDBaCxTP2pIyc

42-2bBYdEVJS5laWo6VX0u-kr093Ic0KFhCcjf1PeY8

9RzcjV61wC4QzalAxpVBdmhU1DaY-URvawCX96Ew8uo

1t_kiCqz6N0Dcqgk2P8hqyKXYIWNwjzBLkSca1EWVPM

92_yqiVxUHHnBl1NqROf1z4VH2aDgIkgCobC9ms-Ew4

Budżet PUP

Środki na funkcjonowanie Urzędu ustalane są na każdy rok w postaci planów finansowych i ujęte są w budżecie Starostwa Powiatowego. Plany finansowe obejmują wynagrodzenia pracowników i pochodne, oraz wydatki bieżące - zadania własne i zadania realizowane w ramach EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego), oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku - zadania zlecone.

2015 - Budżet

Grupa Wartość
Zadania własne 3435000 zł
Zadania zlecone 5075093 zł
Zadania w  ramach EFS

8510093 zł

Razem  

2014 - Budżet

Grupa Wartość
Zadania własne  3383710 zł
Zadania zlecone  6368141 zł
Zadania w  ramach EFS  2144925 zł
Razem  11895776 zł

Redakcja strony: Budżet PUP Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin:

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl